Privacy statement

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens
Stichting De Muzerije h.o.d.n. Bossche Muziekscholen
Websites: http://www.muzerije.nl en http://www.bosschemuziekscholen.nl
Inschrijfnummer KvK: 17116891


BTW-nummer: NL008207999B01

Je e-mailadres achterlaten
Bij het verzamelen van je e-mailadres wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Je postadres achterlaten
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd. Ben je als docent zichtbaar in het overzicht, dan ben je ook vindbaar via de interactieve kaart. Bezoekers van Bossche Muziekscholen kunnen hier dan wel zien waar je (ongeveer) te vinden bent. Wil je dit niet? Zet dan een vinkje bij "Toon mij niet in het docenten overzicht" op jouw profielpagina.

Telefoonnummer
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Je telefoonnummer wordt ook niet standaard getoond op jouw docentenpagina.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  a. de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op Bossche Muziekscholen;

Veiligheid opslag van gegevens
Bossche Muziekscholen hanteert de volgende veiligheidscriteria:

 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van docenten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten Bossche Muziekscholen periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt Bossche Muziekscholen getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Toegang tot je gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van Bossche Muziekscholen mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Contact
Als je wenst te reageren op ons privacy statement, kun je contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@bosschemuziekscholen.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 088-2800280
 • Op het volgende adres: Hinthamerstraat 74, 5211 MR 's-Hertogenbosch

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.